Sentencje, Cytaty, Epitafia na nagrobki, pomniki, szarfy

Sentencje, Cytaty, Epitafia na nagrobki, pomniki, szarfy

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych sentencji, cytatów, epitafium do zamieszczenia na nagrobkach pomnikach oraz szarfach

1. „Kochanej Mamie”
2. „Kochanemu Dziadkowi”
3. „Kochanej Babci”
4. „Kogo utraciliśmy wiesz tylko ty boże (i serca nasze)”
5. „Życie przemija, pamięć pozostanie”
6. „W naszych sercach żyć będziesz wiecznie”
7. „Kto wierzy, żyć będzie”
8. „Spoczywaj w pokoju.”
9. „Pokój jego duszy”
10.”Twoja wola stała się Panie”
11. „Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.”
12. „NON OMNIS MORIAR”
13. „MEMORABILIS” ( Godny pamięci )
14. „Pamięć pozostała”
15. „Bóg jest miłością”
16. „Na zawsze z Panem”
17. „Przyjmij mnie Panie.”
18. „Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.”
19. „Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”
20. „Umarłeś po to aby żyć.”
21. Na zawsze w naszej pamięci
22.” Wieczność czeka, czas ucieka (Jan Paweł II)”
23. „Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu”
24. „Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.”
25. „Pokój Ci wieczny w cichej krainie, Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny.
26. „Pan moim światłem i zbawieniem moim”
27. „Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”
28. „Bóg sam wybrał czas.”
29. „Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”
30. „Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.”
31. ”Niech spoczywa z Bogiem.”
32. „Pamięć jest droższa od słów”
33. ”Gdy serce bić przestaje, szum wiatru, ptaków śpiew tylko pozostaje.”
34. „Odeszłaś, ale żyjesz w naszej pamięci.”
35. „Byłeś nam wszystkim – jesteś cieniem.”
36. „Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.”
37. „Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.”
38. „…Boże, tak żal…”
39. „Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.”
40. „Żyjecie w naszych sercach.”
41. „Niech spoczywa w pokoju wiecznym.”
42. „Nigdy nie zapomnimy Ciebie.”
43. ” W krzyżu zbawienie”
44. „Mieć kogoś bliskiego i stracić to jak kupić szczęście i łzami zapłacić”
45. ” Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.”
46. „Odszedłeś tak nagle, Synku kochany. Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.”
47. „Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.”
48. „Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze – i będzie wciąż żywa.”
49. „Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie. Z nami żyje także ten , który odszedł, które gośmy pożegnali.”
50. „Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.”
51. „Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.”
52. „Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.”
53. „Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”
54. „Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.”
55. „Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, Bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki”
56. „Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.”
57. „Śmierć to samotność i wolność ostatnia.”
58. „Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich.”
59. „Boże, daj mi pogodę ducha abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę…”
60. „Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie”
61. „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”
62. „Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą. Zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą.”
63. „Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.
64. „Serce złote miałaś, od życia dużo chciałaś, zawsze z czułością o nas dbałaś.”
65. „Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, Lecz tych, co wśród żywych pozostają.
66. „Matka zawsze umiera za wcześnie.”
67. „Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach i wciąż będziesz przy nas -Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem…
68. „Zamknęły się ukochane oczy, Spoczęły spracowane ręce, Przestało bić kochane serce.”
69. „Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.”
70. „Ci, co odchodzą, wciąż z nami są patrzą z miłością na nasze dni czasami śmieją się przez łzy.”
71. ” Złote serce miałeś, wiele od życie nie chciałeś, z czułością o nas dbałeś i taki w naszych sercach zostaniesz.”
72. „To nie był czas, to nie była pora.”
73. Miłość nie kończy się u bram śmierci żyjecie kochani w naszych sercach i pamięci. Dłoniom daleko, sercu zawsze blisko
74. „Zostawiłeś nam żal i tęsknotę , co spokojność mąci. Żyjesz jednak drogi Mężu i Ojcze w sercach naszych i pamięci
75. „Nie płaczcie, najbliżsi! Odchodzę ze świata bólu do Królestwa pokoju.”
76. „Nie płaczcie, wciąż będę was kochać. Miłość jest duszą, a dusza nie umiera.”
77. „Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.”
78. „Jezu nie bądź mi sędzią, ale zbawicielem”
79. „To wielki ból, że Cię straciliśmy. Pociesza nas pewność, że zobaczymy się w niebie.”
80. „Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.”
81. pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali…”
82. „W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”
83. „Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was z ziemi.”
84. „Przeznaczenie odebrało Cię zbyt szybko uczuciom rodziny, ale nigdy nie odbierze Cię naszej pamięci i naszym sercom.”
85. „Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myślą.”
86. „Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”
87. „Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.”
88. „Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.”
89. „Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.”
90. „Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”
91. „W naszej pamięci na zawsze”…
92. „Słońce zgasło gdy dzień jeszcze trwał”
93. „Nie pojmuję Twoich dróg, Ty jednak wiesz, którędy iść-prowadź mnie…”
94. „Kto kocha naprawdę, będzie kochał wiecznie.”
95. „Wszystko co się kończy, jest za krótkie.”
96. „Nieśmiertelność przyjdzie przez śmierć”
97. „Kochamy wciąż za mało i stale za późno”
98. „Śmierć rodzi nas do życia”
99. „W Bogu jedyna nadzieja”
100. „Nie umiera ten kto żyje w sercach naszych

101.Ave Maria

102. Błogosławieni, którzy umierają w Panu 103. Boże bądź wola Twoja 104. Boże zbaw 105. Bóg tak chciał 106. Czeka na zmartwychwstanie 107. Cześć jego pamięci 108. Jezu ufamy Tobie 109. Jezu w tobie pokładam nadzieję moją 110. Módlmy się za jego duszę 111. Niech spoczywają w pokoju 112. Pokój jego duszy 113. Powiększył grono aniołków 114. Prosi o modlitwę 115. Prosi o westchnienie do Boga 116. Prosi o Zdrowaś Maria 117. Prosi o zmartwychwstanie

118. Spoczywaj w Bogu

119. Spoczywaj w pokoju

120. Spoczywają w nadziei

121. Śpij w pokoju

122. Śpij z aniołkami

123. Tu oczekują zmartwychwstania

124. W tobie Boże ufność i nadzieję mamy

125. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

126. Witaj Krzyżu Zbawienia

127. Wola Twoja Panie

128. R.I.P.

129. Dzieli nas tylko czas

130. Byłem kim jesteś. Jestem kim będziesz

131. Śpij Tatusiu kochany Tak przedwcześnie nam zabrany

132. Tu leży serce, które bić przestało…

133. Twoja śmierć niespodziewana – w naszych sercach wielka rana.

134.Zginąłeś synu jak lilii kwiat. Nam pozostał w sercu bolesny ślad.

135. Wszystko na świecie prędko przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to co boli, czasy nieszczęścia i niedoli. Minęło szczęście przyszło cierpienie a pozostało tylko wspomnienie.

136. Zaledwie że nam promyk nadziei zabłysnął, Już cię kamień grobowy przycisnął.
Radość gdyśmy cię mieli, nierówna boleści,Jaka się po Twej stracie w naszym sercu mieści.

137. Znikłaś nam z oczu na wieczne sny, zostawiłaś nam smutek i gorzkie łzy

138. Kochaj serce matki póki jest przy tobie. Późno będzie kochać jak już będzie w grobie.

139. Nie zazna śmierci kto ufał Bogu.

140. Odeszłaś przedwcześnie pozostawiłaś smutek i żal rodzicom

141. Ojcze, nade mną płakać nie potrzeba, moja niewinność wzniosła mnie do nieba.

142. Śpij Mateczko snem Anioła. Nikt z nas zbudzić cię nie zdoła, ani łzy nasze, ani westchnienia,
Nie obudzą cię z uśpienia.

143. Przeszła i zgasła jako promień słońca ta ukochana i ta kochająca

144. Przychodzę westchnąć na mogile w której spoczywasz mężu drogi. Ach! znikły jasne szczęścia chwile odkąd śmierć weszła w nasze progi

145. Śpij Aniołku Ukochany na czas krótki nam zesłany. Taka była wola Boża, uleciałeś znów w przestworza.

146. Zwiędłaś jak róża, gdy ją mroźny wiatr owieje, ciężką ojcowskie serce okrywszy żałobą;
Tę mi jedną w starości zostawiasz nadzieję, że wkrótce pójdę za tobą.

147. Cicho drzewa nie szumcie, mojej żony nie budźcie, bo zasnęła twardym snem. 148. Co było najdroższe w tym grobie się mieści… 149. Co tak bardzo ukochaliśmy dziś w grobie się mieści. Co najdroższe Bóg zabrał, a nie zabrał boleści 150. Drzewa nie szumcie ptaki nie śpiewajcie, mojej siostrzyczce w śnie nie przeszkadzajcie 151. Jako pierwiosnek zabłysnął, a już go kamień grobowy przycisnął. 152. Niechaj się dowie kto grób ten spotka i symboliczny biały kwiat, że tu niewinna leży istotka
którą brutalnie skrzywdził świat. 153. O córko moja smutek Matki i żal rodzeństwa po tobie świadczy płaczący anioł na twym grobie… 154. Ojcze, nade mną płakać nie potrzeba, moja niewinność wzniosła mnie do nieba. 155. Rozpacz i pustka zostały po Tobie a dla nas tylko łzy na Twoim grobie
156. Jezu ufam Tobie
157. Pamięć nie umiera
158. Na zawsze w naszych sercach
159. Bóg jest miłością
160. Na zawsze z Panem
161. Śpij Aniołku
162. Bóg tak chciał. 163. Bóg sam wybrał czas 164. Pamięć pozostała
165. Żyjecie w naszych sercach
166. Prosi (proszą) o modlitwę
167. Twoja wola stała się Panie
168. Oczekuje na zmartwychwstanie 169. Odeszli do pana
170. „Wola Twoja Panie””
171. „Ku pamięci potomnym”
172. „Ich dusze w ręku boga”
173. „A teraz w prochu zasnę” 174. „Miejsce spoczynku…….” 175. „Zamilkło ukochane serce”
176. „Boże mój ciebie szukam”
177. „Proszę o zdrowaś Mario” 176. „Umarłeś po to aby żyć.” 177. „Pamięć dowodem miłości”
178. „Boże bądź nam miłościw”
179. „Bóg nie poskąpił niczego” 180. „Odeszłaś córeczko do Niego” 181. „Powiększyła grono aniołków” 182. Przyjmij mnie Panie
183. Umarłeś po to, aby żyć. 184. Bądź wola Twoja, Panie
185
. W krzyżu zbawienie
186. „Byłeś nam wszystkim – jesteś cieniem.” 187. „Dołącz ich do grona spoczywających w Chrystusie”
188. Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.
189. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.
190. Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.
191. Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.
192. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.
193. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.
194. Odszedłes (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci 195. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.
196. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.
197. Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.
198. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.
199. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć
200. Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu
201. Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym. 202. Śmierć to samotność i wolność ostatnia
203. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
204. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.
205. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.
206. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.
207. Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. 208. „Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.”
209. „W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”
210. „Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

211. „Bóg jest miłością i złączy nas wiecznością”
212. „Przez ból i cierpienie przychodzi Boże zbawienie”
213. „Bóg widzi, czas ucieka, śmierć goni wieczność czeka”
214. „Nie straciliśmy go. On zamieszka przed nami w Światłości Boga.”
215. „Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”
216. „Żyłem bo tak chciałeś. Umarłem bo kazałeś. Zbaw mnie bo obiecałeś”
217. „Gdy serce bić przestaje, szum wiatru, ptaków śpiew tylko pozostaje.”
218. „Co mnie spotkało, was nie ominie ja jestem już w domu wy jeszcze w gościnie”
219. „Zgasłeś jak gwiazda na błękicie, a nam zostawiłeś smutek na całe życie”
220. „Co dałeś wziołeś – twoje było boże z największą boleścią oddajemy w pokorze”
221. „Byłeś naszym szczęściem i ozdobą. Bóg zabrał nam Ciebie i okrył żałobą”
222. „Nie to jest smutne, że się grób kopało, lecz to, że się traci to, co się kochało”
223. „Boże, daj mi pogodę ducha abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę…”

224. „Wszystko co najdroższe złożyliśmy w tym grobie, tylko żal i smutek pozostał po Tobie”
225. „To wielki ból, że Cię straciliśmy. Pociesza nas pewność, że zobaczymy się w niebie.”
226. „Znikliście drodzy rodzice jak cień przed oczyma. Ach jak tęskno i smutno, gdy Was z nami nie ma.”
227. „Ci, co odchodzą, wciąż z nami są patrzą z miłością na nasze dni czasami śmieją się przez łzy.”
228. „Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myślą.”
229. „Przeznaczenie odebrało Cię zbyt szybko uczuciom rodziny, ale nigdy nie odbierze Cię naszej pamięci i naszym sercom.”
230. „Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie. Z nami żyje także ten , który odszedł, któregośmy pożegnali.”
231. „Przestał Być częścią życia, ale nie naszego. Jak moglibyśmy uważać za zmarłego tego, który żyje w naszych sercach?”
232. „Jeśli w dzisiejszych czasach i świecie są jeszcze jakiekolwiek wartości. o życie człowieka ma wartość najwyższą, choć nagle gaśnie…”
233. „Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach i wciąż będziesz przy nas -Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem…”
234. Śpij synku drogi – tutaj twoja chatka, Tu cię odwiedzi kochająca matka.”
235. „Zgasłaś nam jak świecy płomyk bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.
Samotna w tej ostatniej drodze i tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie, Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”

234. „Przechodniu! stań na chwilę, czcij te ostatki. Tu płaczą: mąż cnej żony, dzieci dobrej matki. Przechodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie czeka ta sama droga.

235. „Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

236. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

237. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11). 238. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

239. Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.

240. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

241. Wstanę i pójdę do mego Ojca (Łk 15,1 8 ).

242. Łaska Twa Boże cenniejsza nad życie.

243. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

244. „Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

245. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie

246. Żyłam bo chciałeś, umarłam bo kazałeś. Zbaw Jezu, bo możesz.

247. Magnificat anima mea Dominum.

248. Jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy że równie z Chrystusem żyć będziemy.

249. Choć się rozpadło me ciało, siłą mej duszy i skarbem moim jest Bóg na wieki.

250. Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie.

251. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

252. Bardziej niż my ukochał Bóg jedyną naszą córeczkę i zabrał ją do Siebie w czwartej wiośnie życia.

253. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

254. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

255. Łaska Twa, o Boże, cenniejsza niż życie.

256. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

257. Za dobroć serca i poświęcony trud, niech was w nagrodę przyjmie Bóg.

258. Bolesne było nasze rozstanie, lecz taka wola Twoja była Panie.

259. Bóg cię powołał do Królestwa nieba, z Jego wolą pogodzić nam się trzeba.

260. Tato… pierwszy wrzesień … bez Ciebie … A ja chcę … piórnik życia z wyposażeniem…

Kredkę wielokolorową …aby mieć tęczowe nastroje, Ołówek by naszkicować swoją przyszłość,

Linijkę by prosto do celu, Gumkę by wymazać to co niepotrzebne,

Nożyczki by odciąć … to co nieważne …. Dużo pisaków by malować marzenia……..

Długopis by pisać … pisać Tatusiu jak mi Ciebie brakuje…

261. Słonko i radość całego domu. Kwiateczku nasz kochany. Do nóg Boskich cię składamy. By modlitwa twoja miła, żale nasze ukoiła. Nie wrócisz do nas, my pójdziemy do ciebie, byśmy na wieki złączyli się w niebie.

262. Kto Lubił, to wspomni, kto kochał nie zapomni.

263. Ja umieram- ja nie płaczę, i Wy chciejcie ulżyć sobie. Prędzej, później legniemy w grobie, nie wrócą na świat rozpacze…

264. Stoję nad Tobą w głębokiej zadumie i wyobraźnią już Cię nie ogarnę, Ty jesteś tam gdzie jest święty spokój, a ja się zmagam z tym życiem marnym.

265. Jakże Cię poznam wśród tylu popiołów, wyzutą z ciała? Sam będąc garścią prochu po zwęglonej pamięci, która nadal się żarzy: w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie połączy… Jakże Cię poznam wśród tych wszystkich cieni w dolinie umarłych? – Poznasz mnie po utracie tchu, poznasz mnie po spiekocie warg, po urwanym śmiechu, łomocie obcasów, galopie serca.

266. Żal że się za mało kochało, że się myślało o sobie… Choćby się łzy wypłakało, to teraz wszystko za mało… Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”

267. „śmierć jest pomocą i uspokojeniem Dla wielkich bólów jedynym schronieniem”

268. Przestało bić najlepsze z serc. Tak kochające życie i ludzi. Żadna cię krzywda nie dotknie już

i żadna łza cię nie obudzi

269. „ptaku mojego serca z połamanymi skrzydłami … nakarmię cię ziarnem miłości … śmierci … i uśniesz…”

270. Kwiateczkiem byłaś, kwiateczki lubiłaś. Kwiateczek zerwany, przez Boga zabrany.

271. Śpisz cicho, matuś kochana, bez smutków i bez cierpienia… Nie płaczmy!… to wola pana Wszystko na świecie zmienia

272. Żal mój bezmierny cichą łzą się sączy. Umilknie wówczas gdy nas bóg znów złączy

273. Ukochana przez wszystkich przeszła, czyniąc tylko dobrze, a nieskończona Dobroć szła za nią wszędzie… jak anioł stróż

274. Co mieliśmy najdroższego w tej mogile się mieści. Aniołem byłaś dla nas na ziemi. Bóg ci płaci wieczną chwałą w niebie. Śmierć wszystko nam zabrała nie wzięła boleści, którym tak ciężko bez ciebie pozostał wieczny ból i łzy

275. Nad mą mogiłą zapłaczą wierzbiny a łez ich szczerych nie osuszą zorze… Duch mój popłynie hen, w lepsze krainy… Cichy, spokojny i szczęśliwy może. wam tutaj pieśni wiązankę zostawię co wyśpiewały duszy mej tęsknotę więc je przyjmijcie tak jak skarby złote –krzyż na świeżej postawcie murawie. I proszę dalej: niech wzrosną wierzbiny Niech one płaczą jak te pieśni moje i niby piersi spłakanej dziewczyny. Grób mój obejmą ich warkoczy zwoje. i chciałbym jeszcze by na moim grobie ptaki siadały i śpiewały sobie, im też zawdzięczam wiele pięknych wzruszeń one zabrały cząstkę mojej duszy

276. Słoneczko nasze śpij tu w spokoju. Bóg zrządził nagłej rozłąki czas. Przyjdzie dzień taki, po życia znoju, że Bóg znów razem połączy nas

277. Choć często świeci słońce na błękitnym niebie, zgasł nagle mego życia jasny promień słońca. Pośród nas już, mateczko droga, nie ma ciebie… Pozostał smutek, rozpacz, tęsknota bez końca

278. Przyszliśmy przed oblicze twoje Boże z nadzieją przebaczenia i zbawienia

279. Za wcześnie odeszłaś od nas z Tobą marzenia, sny dla Ciebie miłość i kwiaty, dla nas Tęsknota i łzy.

280. Gdzie dzisiaj Ty tam będę ja, u Ciebie mgły, i u nas mgła, za Tobą kres, przed nami dal, jak . Ciebie żal, jak bardzo żal.

281. Śmialiśmy się dopóki nie przyszło nam płakać, kochaliśmy aż do naszego ostatniego pożegnania. Byliśmy najlepsi, myślę, że już nigdy nie będziemy Tylko ja i Ty nawet przez moment.

282. Wiem już teraz, co łza znaczy, wiem co boleść, co cierpienie. Wiem co prawda, co marzenie, wiem co życie dla tułacza.

283. Zabrałeś nam o Boże Dziecinę kochaną i żyć każesz z krwawą w sercu raną. Daj siły krzyż dźwigać błagamy Ciebie, daj wiarę, że kiedyś połączysz nas w Niebie.

284. Rodzina opłakuje rzewnymi łzy, westchnij przechodniu z nami i Ty.

285. Byłeś jak kwiat błyszczący życia rosą, byłeś jak płomień złoty, gorejący. Kwiat ścięła śmierć błyszczącą kosą, zgasił płomień wicher zły, huczący.

286. Nie wszystek umarłeś, choć serce bić przestało. Tyle z Ciebie zostało, ile dobra zasiałeś. Odszedłeś już do Pana, na cześć Jego wielkiej chwały, a nam w sercu pozostały o boleść i smutek i rana.

287. „Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.” Czesław Miłosz

288. „Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.” Gabriel Garcia Marquez

289. Tu spoczywają Ci, którzy byli dla nas najdrożsi.

290. Odeszliście nam z oczu, ale nigdy z serc.

291. To tutaj mogiła całe nasze szczęście przykryła.

292. Zaszło słońce jej, choć był dzień jeszcze.

293. Czas przemija, a miłość jest wieczna.

294. Byłaś mi celem, wzorem wierności i osłodą życia, czystością serca.

295. Nie płacz nad moim grobem. Mnie tam nie ma. Ja nie umarłem.

296. W krainie ducha nie ma pożegnań.

297. Odwiedził nas anioł, wypełnił miłością.

298. Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.

4 myśli na temat “

Dodaj komentarz